ПРОМЕНЯМЕ ТВОЯ БИЗНЕС КЪМ ПО-ДОБЪР... Виж повече
Home
Изграждаме съвкупност от иноваторски онлайн инструменти,
които ще помогнат в създаването на позитивен имидж на всяка една фирма
както в интернет, така и извън него
Home

НАШАТА МИСИЯ

CBOK

Мисията на дружеството е иновативност и предоставяне на потребителите инструменти, благодарение на които, могат да изградят положителен имидж както в интернет средата и извън нея. Нашата цел е да предоставим на клиентите възможността да достигнат до широк кръг от потребители. Това се случва благодарение на съвременните технологии, предоставящи възможност за ефективна конкуренция на глобалния пазар на потреблението и потребностите. В нашата дейност прилагаме редица модерни технологии, които спомагат в изграждането на позитивен имидж. Провеждаме иновативни рекламни кампании - дори и в глобален мащаб. Благодарение на това помагаме на предприемачите да се отличават от конкуренцията.


Дружеството ИЦНКМ ЕООД е създадено с мисъл за фирми, които ценят високото качество на услугите и нетипичните действия в интернет маркетинга. Искаме да бъдем винаги близо до нашият клиент, за да можем постоянно да изпълняваме неговите най-големи изисквания, така че да може да действа най-ефектно в бранша си. Нашият нестандартен стил за изграждане на марка ни дава възможността да печелим постоянни клиенти.

Фирмата "Изследователски център на клиентските мнения", Бургас цели да създаде група от учтиви, коректни предприемачи, с които без никакви опасения да могат да сътрудничат както клиенти, така и останалите бизнес партньори. Точно затова тя създаде достъпен за всеки предприемач продукт, който е Сертификата "Коректна Фирма". За бургаската организация от най-голямо значение са винаги клиентите.

Home

СЕРТИФИКАТ "КОРЕКТНА ФИРМА"

Проектът "Коректна Фирма" бе разработен и реализиран в началото на 2013 година от фирма CBOK Sp. z o. o. със седалище в Полша. Целта му е да осигури на потенциалните клиенти достъп до съвкупност от фирми, които са заслужили отличие в резултат на високо качество на предлаганите от тях услуги, както и прилагането на всеизвестните правила в етикецията на управленския бизнес. Отличените фирми със сертификата "Коректна Фирма" се характеризират, освен с коректност в изпълняваните услуги, също и с безупречна репутация сред клиенти и контрагенти. През 2014 година проектът "Коректна Фирма" бе въведен и реализиран също в Чехия и Унгария. В началото на 2015 година проектът стартира своята реализация в България, Словакия, Франция и Румъния. Към настоящия момент за нашата фирма работят над 200 души в рамките на Европа и продължава да се развива с динамични темпове. Благодарение на използваните съвременни решения в сферата на телеинформационните технологии, фирмата може да продължава активно да разширява обхвата на дейността си и да осигурява стабилни условия за работа на своите служители. Уеб страницата korektnafirma.com е разглеждана месечно от над 25 хиляди потребители. Към настоящия момент работим с над 15 хиляди фирми от различни региони.

CBOK

Допълнителна информация

1.

Как се избират фирми, които могат да участват в проекта?

Изследването има за цел да провери, дали дадена фирма има негативни мнения в Интернет. Първият етап се състои в определяне на изследователска група. Нашата изследователска група са всички фирми, които упражняват дейност на територията на дадена държава. За тази цел трябва да се провери в мрежата за наличност на негативни мнения написани от клиенти или контрагенти. Във връзка с това, че изследването на всички предприятия регистрирани в границите на страната е прекалено сложно и изискващо много време, специалистите от CBOK разработиха и реализираха специален софтуер, който извършва селекция измежду милиони фирми, на такива които заслужават (благодарение на своята безупречна репутация) отличие в проекта "Коректна Фирма". Споменатият софтуер извършва селекция на фирми на базата на т.нар. "коефициент на мнения". Понастоящем никоя друга институция не реализира анализ, използвайки този тип методология.

2.

Какво е коефициент на мнения?

Коефициент на мнения е числов показател, който може да има две величини: "0" или "1". В случай на фирма, която няма негативни мнения в Интернет, показателят приема величината "0", което означава, че дадената организация е преминала изследването положително и може да пристъпи към участие в проекта "Коректна Фирма". В случай, когато си имаме работа с предприятие, което има негативни мнения по свой адрес, показателят приема величина "1", а фирмата автоматично се означава като некоректна.

3.

Как разбира програмата, коя фирма има негативни мнения?

Търсенето на негативни мнения се изразява в количеството думи или изрази, които наричаме чувствителни фрази. Например това могат да бъдат думи като "крадец", "открадна", "унищожи", "лъжец", "не препоръчвам", "длъжник", "некомпетентен", нечестен", "не го препоръчвам" и др. Списъкът с чуствителни фрази съдържа няколкостотин думи и фрази, с които недоволните клиенти и контрагенти често описват фирми, от чиито услуги не са доволни.

Авторската програма търси всички чуствителни думи или фрази свързани с наименованието на изследваната фирма. Важно да отбележим, че споменатата програма не търси положителни мнения за проверяваната фирма, което означава, че фирмата, която се е квалифицирала за участие в проекта със сигурност няма негативни мнения, но не можем да твърдим дали притежава други мнения.

4.

Защо проверяваме само негативните мнения?

Отговорът е много лесен - за разлика от негативните мнения - положителните отзиви не са толкова достоверни. В последно време доста популярна сред предприемачите стана практиката да публикуват сами за себе си в интернет положителни мнения. Всеки може да напише положително мнение за себе си или да помоли приятели или членове от семейството. За разлика от тях, негативните мнения никога не са писани от собственика на фирмата.

Другата причина, поради която проверяваме само негативните мнения е фактът, че доволните клиенти често не информират никого за този факт. Те не публикуват положителни мнения за организации, от чиито услуги са доволни. Това се случва така, понеже задоволението на клиента от изпълнената услуга или от закупената стока би трябвало да бъде стандарт - след като плащаме за нещо, то имаме право да изискваме качествено изпълнение.

5.

Какво се случва, когато фирмата премине изследването положително?

Нашите консултанти осъществяват телефонен контакт с всяка фирма, преминала позитивно изследването, за да и предложат получаването на сертификата в хартиен вариант. В случай, че клиента проявява желание да получи сертификата "Коректна Фирма", получава електронна визитка в сайта на проекта, както и пратка, която включва:

  • Хартиена, подпечатана версия на сертификата с пълното наименование на фирмата, както и информация за какво е признат;
  • Водоустойчив стикер формат А6 с логото на "Коректна Фирма";
  • Документ за продажбата (Фактура по ДДС), на която са написани данните за достъп до сайта korektnafirma.com;
  • Декларация, потвърждаваща че разхода за активация на визитката е еднократен (изпраща се при желание на клиента).
6.

Какво е електронна визитка и за какво служи?

Електронната визитка е вписването в каталога с фирми, притежаващи сертификат "Коректна Фирма". Благодарение на нея, всеки един клиент, посещаващ сайта korektnafirma.com ще разбере дали фирмата, с която предстои да сътрудничи е предприятие на което може да се довери. Благодарение на притежаването на електронна визитка, фирмата развива положителния си образ в интернет - след вписването наименованието на фирмата в търсачката Google, потребителите на мрежата получават информацията, че фирмата притежава сертификат "Коректна Фирма". Освен това, електронната визитка има за цел да предпази проекта от неучтивите препдриемачи, които не могат да получат сертификата, поради негативен резултат от изследването, но искат да си принтират такъв сертификат. Тези фирми не се намират в уеб сайта на проекта, а от тук лесно може да се провери достоверността на притежавания сертификат от дадена фирма.

Важно е да отбележим, че фирмите участващи в проекта могат да използват електронните визитки толкова дълго, колкото сметнат за необходимо, без да понасят допълнителни разходи. Точно за тази цел може да се издаде декларация за еднократен разход.

7.

Какви са реалните ползи за участниците в проекта?

Струва си да се подчертае, че участието в проекта е свързано с несравнимо ниски разходи спрямо приносите, които носи след себе си. Главната цел на Сертификата "Коректна Фирма" е изграждането на положителен имидж на участника в проекта, в интернет пространството и извън него. Към многобройните предимства можем да изброим:

Възбуждане на доверие - статистически повече от половината клиенти, имащи взаимоотношения между две неизвестни фирми с подобни оферти, избират тази, която притежава Сертификат "Коректна Фирма".
Отличаване на фона на конкуренцията - благодарение на Сертификата "Коректна Фирма" предприятието се отличава на фона на конкуренцията, като по този начин се увеличава възможността за успех.
Изграждане на положителен имидж - малките и средните предприятия не разполагат с толкова голям бюджет за реклама, както големите фирми или корпорации. Притежаването на е-визитка в сайта на проекта им помага в изграждането на положителен имидж както в интернет, така и извън него.
Ефективен инструмент за реклама - измерими ползи произлизат от това, че според проведеното изследване от Център за Нови Технологии над 80% от клиентите предпочитат да използват услугите на фирми, които се активни в онлайн мрежата.
Подпомагане в развитието на фирмата – систематичните изследвания и правилното управление на резултатите предават положително влияние върху развитието на предприятието.
Мощен аргумент в търговските преговори – струва си да се похвалите с това, че фирмата Ви е коректна. Безупречната репутация в интернет увеличава доверието.
Home

КАКВО ГОВОРЯТ ЗА НАС НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Quote
Получихме много телефонни обаждания от потребителите на сайта korektnafirma.com. Положително съм изненадан, е-визитката е добра форма за допълнителна реклама.
Andrzej Marks "MARKS" Промишлена механика MARKS
Quote
Доброто първо впечатление определено улеснява по-нататъшната съвместна работа. Когато клиента вижда, че сме "Коректна Фирма", подхожда към нашата фирма с положителна нагласа.
Beata Wawrzyńczuk Acti Group Acti group
Quote
Радвам се, че най-после някоя институция оцени нашата фирма. Приятно ми е като знам, че клиентите са доволни от нашите услуги, понеже това винаги е било приоритет за нас.
Bogdan Pająk Златарска къща "Pajak" Pająk
Quote
Занимаваме се с онлайн маркетинг, за това знаем колко е важен имиджа на една фирма в интернет. Отличието действително изгражда позитивен образ на предприятието.
Ziemowit Handke Контенто Kontento
Home

НАШИЯТ ЕКИП

Виж повече
Tomasz Kwiek
Tomasz Kwiek Директор за Източна Европа pl Полша
Martyna Nowak
Martyna Nowak Ръководител на офис pl Полша
Adriana Wideł
Adriana Wideł Ръководител на офис pl Полша
Sławomir Kwiek
Sławomir Kwiek Регионален Директор pl Полша
Renáta Partilová
Renáta Partilová Ръководител на офис cz Чехия

Ferenc Csadi
Ferenc Csadi Регионален Директор hu Унгария
Tibor Konkoly
Tibor  Konkoly Ръководител на офис hu Унгария
Adelina Sinc
Adelina Sinc Регионален Директор ro Румъния
Saša Grujović
Saša Grujović Директор отдел Маркетинг rs Сърбия
hu hu Унгария
sk sk Словакия
rs rs Сърбия
ro ro Румъния
Home

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1.

Аз нямам никакви мнения, по какъв начин верифицирахте моята фирма?

След провеждането на определени експертизи, бе сътворен иноваторски и авторски метод за изследване, който позволи на базата на създадения алгоритъм да се определи т.нар "Коефициент на Мнения". Специализираният софтуер проверява наличието на негативни коментари в интернет за дадено предприятие, а не дали в интернет съшествуват коментари за тази фирма. Тук се съсредоточаваме върху липсата на негативни мнения, понеже те са по-достоверни от положителните.

2.

В какви сайтове търсите мненията? Аз нямам собствена интернет страница.

Не е нужно да притежавате собствен сайт за да преминете изследването положително. С цел да верифицира дадена фирма алгоритъмът не се ограничава до никакви конкретни сайтове, софтуера проверява целия интернет – форуми, публични портали и др.

3.

Не сме поръчвали никакво изследване.

В изследването са взети под внимание всички фирми в България, въпреки това за проекта се квалифицират само част от тях. Цялостното изследване се провежда за сметка на фирма ИЦНКМ ЕООД.

4.

Всяка фирма ли може да получи Сертификат „Коректна Фирма“?

В изследването участват всички фирми на територията на дадена държава, но сертификат могат да получат само тези, които са преминали положително през изследването. Това означава, че за участие в проекта се квалифицираха само тези фирми, за които не са открити негативни коментари в интернет.

5.

Кой е координатор на проекта?

Координатор на проекта „Коректна Фирма“ е Мартин Вангелов, към настоящ момент главен директор за цяла България.

6.

Можем ли сами да запишем нашата фирма за излседване?

Всяка фирма има правото да кандидатства за изследването сама. Резултат ще получи до седем работни дни. Каним ви да кандидатсвате на страницата: korektnafirma.com/signUp.

7.

Кои страни участват в проекта?

Днес проекта „Коректна Фирма“ функционира на територията на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Франция, България и Румъния.

8.

Електронната визитка на страницата www.korektnafirma.com безсрочна ли е? Можем ли да я използваме без допълнително доплащане?

Визитката в сайта на проекта е достъпна през целия период на дейността на фирмата. Таксата за активация е еднократна, което може да се потвърди с декларация, която можем да добавим към всяка пратка. Ползването на е-визитката не е обвързано с никакви допълнителни разходи.

Home

КОНТАКТИ

Пиши ни
* - Задължително поле
Данни за връзка

Изследователски Център на Клиентските Мнения
ЕООД

Адрес

ул. Транспортна 7, 8000 Бургас

Избери маршрут

ЕИК:
203360201

Телефон
+359 877 911 760